OGÓLNE WARUNKI WYKONAWCZE


1. INFORMACJA PRZED ZWARCIEM ZAMÓWIENIA

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy regulują świadczenie usług i sprzedaż produktów przez firmę FIL KATIA, S.A. z siedzibą pod adresem Av. Catalunya, s/n - 08296 Castellbell i el Vilar (Barcelona) i numer identyfikacji podatkowej A-61798955 (zwany dalej „KATIA.COM”) Użytkownikom, którzy zawierają umowy na usługi i nabywają produkty oferowane na stronie internetowej www.katia.com (zwanej dalej „Serwisem”).

Niniejsze Ogólne Warunki zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o społeczeństwie informacyjnym i usługach handlu elektronicznego nr 34/2002 z dnia 11 lipca; ustawa o ogólnych warunkach kontraktowania nr 7/1998 z dnia 13 kwietnia; Królewski Dekret Legislacyjny 1/2007 z dnia 16 listopada, który zatwierdził tekst jednolity ustawy o regulacji handlu detalicznego nr 7/1996 z dnia 15 stycznia oraz wszelkie inne przepisy prawne, które mogą mieć zastosowanie.

Nabycie któregokolwiek z produktów i/lub usług oferowanych przez KATIA.COM oznacza akceptację przez Użytkowników niniejszych Ogólnych Warunków Umownych.

KATIA.COM informuje użytkowników, że procedura nabycia produktów i/lub usług jest zgodna z niniejszymi Warunkami Ogólnymi, a także innymi konkretnymi krokami wskazanymi na ekranie podczas przeglądania. W związku z tym Użytkownik niniejszym oświadcza, że zna i akceptuje te procedury, niezbędne do uzyskania produktów i/lub usług oferowanych w Serwisie.


2. PROCEDURA ZAKUPU PRODUKTÓW

Produkty i/lub usługi oferowane w Serwisie przez KATIA.COM (zwane dalej „Produktem/ami”) sprzedawane są na zasadach, warunkach i cenach wskazanych na poszczególnych kartach Produktu, które stanowią Szczególne Warunki Umowne dla każdego Produktu .

Procedura zakupu produktów w Serwisie jest następująca:

(i) Na karcie informacyjnej żądanego produktu Użytkownik musi kliknąć opcję „Kup”, aby dodać go do koszyka znajdującego się w prawej górnej części Strony internetowej. Użytkownik może dodać do swojego koszyka dowolną liczbę produktów.

(ii) Aby przejść do koszyka należy kliknąć opcję „Koszyk” znajdującą się w prawej górnej części Serwisu.

(iii) Użytkownik może w tym momencie: (a) usunąć produkty z listy; (b) modyfikować ilość każdego produktu; (c) sprawdź kod referencyjny i cenę jednostkową każdego wybranego produktu, koszty dostawy i całkowitą cenę zamówienia.

(iv) Jeżeli Użytkownik chce dodać więcej produktów do swojego koszyka, może kliknąć opcję „Kontynuuj zakupy”. Jeśli natomiast chce kontynuować proces zakupowy wybranych produktów, powinien kliknąć opcję „Przetwórz moje zamówienie”.

(v) Jeżeli Użytkownik jest już zarejestrowany jako klient w KATIA.COM, przed kliknięciem opcji „Zrealizuj moje zamówienie” musi zalogować się przy użyciu swojego adresu e-mail i hasła. Jeżeli Użytkownik nie jest jeszcze zarejestrowany jako Klient, przed kliknięciem opcji „Załóż konto” należy dokonać rejestracji, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, region oraz datę urodzenia.

(vi) Użytkownik może następnie sprawdzić odpowiedni okres dostawy i koszty dostawy.

(vii) Następnie Użytkownik musi wybrać jedną z następujących dostępnych metod płatności:

• Karta kredytowa – akceptowane są karty Visa i Mastercard. Płatność odbędzie się w trybie bezpiecznym przy użyciu bramki płatniczej CaixaBank, która jest potwierdzona pieczęcią „Verified by Visa”.

• PayPal – ta usługa płatnicza umożliwia dokonanie płatności bezpośrednio z konta PayPal, bez konieczności podawania danych bankowych. PayPal automatycznie szyfruje Twoje poufne informacje, aby zapewnić bezpieczną metodę płatności.

• Pasek.

(viii) Na koniec Użytkownik musi wprowadzić wymagane dane w zależności od metody płatności i potwierdzić płatność.

(ix) Na ekranie pojawi się potwierdzenie zakupu wraz z numerem zamówienia.

• Jeśli Użytkownik kupił produkt cyfrowy, może go pobrać i otrzyma fakturę odpowiadającą zakupowi.

• Jeżeli zakupiony produkt ma charakter fizyczny, Użytkownik otrzyma e-mail z informacją o przypisanym sklepie, w którym będzie realizowana wysyłka i fakturowanie zamówienia. przypisanym sklepem będzie najbliższy sklep, w którym dostępny jest produkt i który może zaoferować klientowi najlepszą obsługę.
W przypadku, gdy Użytkownik nie otrzyma potwierdzenia, powinien wysłać do nas wiadomość e-mail na adres info@katia.com lub zadzwonić pod numer 938340201.


3. SKUTKI PRAWNE UMOWY

Złożenie przez Użytkownika wniosku o zakup Produktu uważa się za zawarcie wiążącej umowy zakupu.

Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Użytkownika płatności za Produkt i zweryfikowania tej płatności przez KATIA.COM za pomocą potwierdzenia zakupu zawierającego numer zamówienia przekazany Użytkownikowi.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o społeczeństwie informacyjnym i handlu elektronicznym nr 34/2002, KATIA.COM niniejszym informuje Użytkownikowi, że niniejsza umowa elektroniczna nie będzie przechowywana przez osoby trzecie, a językiem wybranym do jej wypełnienia jest język hiszpański.


4. HASŁO

Zarejestrowany Użytkownik jest przez cały czas odpowiedzialny za przechowywanie swojego hasła i w związku z tym jest odpowiedzialny za wszelkie szkody lub straty, które mogą powstać w wyniku niewłaściwego użycia, przekazania, ujawnienia lub utraty hasła.

W związku z tym dostęp do obszarów zastrzeżonych i/lub korzystanie z usług i treści Witryny przy użyciu hasła zarejestrowanego Użytkownika przypisuje się temu zarejestrowanemu Użytkownikowi, który we wszystkich przypadkach ponosi odpowiedzialność za ten dostęp i korzystanie.


5. KOREKTA I IDENTYFIKACJA BŁĘDÓW WE WPROWADZANYCH DANYCH

W przypadku, gdy Użytkownik zapomni wprowadzić niektóre wymagane informacje, oznaczone czerwoną gwiazdką, nie może kontynuować procesu zawierania umowy lub walidacji, dopóki nie naprawi niedopatrzenia. Na ekranie pojawi się komunikat informujący Użytkownika o zaistniałym problemie.

Jak wyjaśniono w opisie procedury zakupu zawartym w niniejszych Warunkach Ogólnych, Użytkownik może przeglądać i modyfikować informacje o zamówieniu przed sfinalizowaniem zakupu.


6. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

Jak wspomniano wcześniej, Użytkownik otrzyma produkt pod wskazanym przez Użytkownika adresem. Zamówienia zostaną dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej na dowolnie wybrany przez Użytkownika adres dostawy, w terminie od 2 do 5 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego po sformalizowaniu umowy.

KATIA.COM nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub usługi na skutek podania w tym celu przez Użytkownika błędnych lub fałszywych informacji lub w przypadku, gdy dostarczenie produktu lub usługi nie jest możliwe z powodu zamierzonego odbiorcy jest nieobecny. W takim przypadku Użytkownik może zdecydować się na pokrycie kosztów przesyłki za nową wysyłkę.

W przypadku braku możliwości realizacji umowy ze względu na niedostępność zamówionego produktu, KATIA.COM poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji, przy czym może on dokonać wyboru pomiędzy następującymi możliwościami:

1) Uzyskanie zwrotu pełnej kwoty zapłaconej w ramach umowy, bez nieuzasadnionej zwłoki.

2) Umożliwienie KATIA.COM dostarczenia produktu o podobnych właściwościach i tej samej lub wyższej jakości, bez wzrostu ceny. W takim przypadku Użytkownik może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy i anulowania zamówienia na takich samych warunkach, jakie miałyby zastosowanie w przypadku pierwotnie nabytego produktu.


6,5. CENA I KOSZTY DOSTAWY

O ile nie zaznaczono inaczej, ceny podane przy każdym produkcie zawierają podatek od wartości dodanej (VAT) i we wszystkich przypadkach są wyrażone w euro (€). O ile nie wskazano inaczej, ceny nie obejmują kosztów dostawy, ubezpieczenia przesyłki ani innych usług dodatkowych lub dodatków do nabytego produktu.

Ceny podane na Stronie internetowej mogą być w każdej chwili zmieniane i aktualizowane, przy czym w każdym przypadku obowiązują ceny obowiązujące w chwili zakupu. W określonych terminach mogą obowiązywać rabaty i promocje obniżające cenę Produktów, jednakże rabaty i promocje te nie będą obejmować dodatkowych kosztów.

Ceny objęte rabatami i promocjami nie kumulują się i obowiązują wyłącznie w okresie, w którym obowiązuje dany rabat i promocja.

KATIA.COM wysyła swoje Produkty wyłącznie do Hiszpanii kontynentalnej i na Baleary, z wyłączeniem Ceuty, Melilli i Wysp Kanaryjskich.

Osoby zamieszkałe w Ceucie, Melilli, Wyspach Kanaryjskich lub jakiejkolwiek innej części Unii Europejskiej mogą kupować Produkty oferowane na KATIA.COM, ale za wysyłkę nabytych Produktów odpowiada wyłącznie Użytkownik. W takich przypadkach KATIA.COM poinformuje jedynie Użytkownika sklepu stacjonarnego o tym, że został on przydzielony w celu umożliwienia Użytkownikowi zorganizowania odbioru jego zamówienia.

Opłaty za dostawę naliczane są w oparciu o ilość przedmiotów do dostarczenia, chyba że oferta specjalna stanowi inaczej.

Koszty dostawy podane są dla każdego zamówienia i zawierają podatek VAT.

Po zakończeniu tego procesu, przed realizacją zamówienia, na ekranie zostanie wyświetlona łączna kwota opłat. Jeżeli akceptujesz te opłaty, musisz potwierdzić zamówienie i przejść do etapu płatności.


8. WYSTAWIANIE FAKTUR

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że przypisany mu sklep otrzyma odpowiednie faktury w momencie otrzymania potwierdzenia zamówienia.


9. ZWROTY I WYMIANA
9.1 Procedura

Procedura zwrotu/wymiany produktów wygląda następująco:
(i) Każdy zwrot lub wymiana towarów zakupionych na naszej stronie internetowej musi zostać rozpatrzona przez przypisany sklep. We wszystkich przypadkach Użytkownik ponosi koszty przesyłki za odesłanie zwróconego/wymienionego towaru.

(ii) W przypadku wymiany towaru objętego promocją, obowiązuje rabat obowiązujący na pojedynczy przedmiot lub całość zakupu, kwotą braną pod uwagę przy wymianie Produktu na inny Produkt o tej samej wartości będzie kwota, jaką Użytkownik zapłacił za produkt, co widnieje na dowodzie zakupu, a nie cena towaru w przypadku, gdy oferta specjalna nie miała zastosowania.

(iii) Po otrzymaniu zwróconych produktów zostaną one dokładnie sprawdzone, aby upewnić się, że są w idealnym stanie, posiadają wewnętrzne oznakowanie i oryginalne opakowanie, jeśli ma to zastosowanie. Po zakończeniu tego procesu nowy produkt zostanie wysłany na adres wskazany przez Użytkownika.

(iv) Po zatwierdzeniu zwrotu Użytkownik otrzyma płatność w odpowiedniej kwocie tą samą metodą płatności, której użył do dokonania zakupu. KATIA.COM przypomina Użytkownikom, że dostępność zwróconej kwoty po jej zatwierdzeniu przez nas zależy od banku, który wydał kartę kredytową/debetową użytą do dokonania zakupu i/lub bramki płatniczej PayPal.


9.2 Okres zwrotu towaru

Użytkownik ma 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania produktu na zwrot towaru. KATIA.COM zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwróconego towaru wysłanego po tym terminie lub towaru, który nie jest w takim stanie, w jakim został wysłany do użytkownika.


9,3 Koszty dostawy

W przypadku zwrotu Produktów po maksymalnym terminie 14 dni kalendarzowych, Użytkownik ponosi wszelkie koszty poniesione w związku ze zwrotem Produktów.


9.4 Incydenty

W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia podczas procedury zwrotu/wymiany (np. zwrócona nieprawidłowa kwota, wadliwy towar, nieprawidłowe zamówienie itp.) Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się z przypisanym sklepem.


10. PRAWO DO ODWOŁANIA

10.1. Okres anulowania

Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu w terminie 14 dni kalendarzowych bez konieczności podawania uzasadnienia. W przypadku umowy na dostawę kilku produktów zamówionych przez Użytkownika na zamówienie i dostarczanych osobno, termin ten upływa z upływem 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Użytkownik lub wyznaczona przez niego osoba trzecia inna niż osoba dostarczająca, obejmuje materialnie w posiadanie ostatni z zamówionych towarów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi powiadomić KATIA.COM o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (list pocztowy, faks lub e-mail).

Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy, aby powiadomienie o chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługującego mu z tego tytułu uprawnienia zostało wysłane przed upływem odpowiedniego terminu.


10.2 Reklamacje, roszczenia i zapytania

Użytkownik może zgłaszać wszelkie skargi, skargi lub zapytania do Działu Obsługi Klienta KATIA.COM za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów:

• Pocztą, na adres Działu Obsługi Klienta KATIA.COM, Av. Catalunya, s/n - 08296 Castellbell i El Vilar (Barcelona).

• E-mailem na adres info@katia.com lub telefonicznie pod numerem 938340201

KATIA.COM odpowie na wszystkie skargi, roszczenia i zapytania tak szybko, jak to możliwe, a we wszystkich przypadkach w ciągu miesiąca od otrzymania odpowiedniej komunikacji.


11. ANULOWANIE I ROZWIĄZANIE.

KATIA.COM zastrzega sobie prawo do odmowy Użytkownikowi dostępu do Serwisu i/lub jego Panelu Zarejestrowanego Użytkownika w każdej z poniższych sytuacji:

(i) Brak zapłaty za nabyty Produkt;

(ii) Niewykonania całości lub części swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Ogólnych i Szczegółowych Warunków Umownych;

(iii) Wykorzystywanie Strony internetowej w celach komercyjnych lub rozpowszechnianie uzyskanych informacji w jakikolwiek sposób;

(iv) Działania naruszające prawa własności przemysłowej i intelektualnej KATIA.COM w odniesieniu do treści oraz produktów i/lub usług dostępnych w Serwisie;

(v) Wykorzystywanie Serwisu, jego zawartości lub produktów i/lub usług do celów lub skutków naruszających prawo, moralność lub porządek publiczny, ogólnie przyjęte standardy dobrego postępowania i/lub instrukcje otrzymane od KATIA.COM;

(vi) Działania, które mogą spowodować, w Serwisie lub w jakikolwiek inny sposób, wszelkiego rodzaju szkody w systemach komputerowych KATIA.COM lub jakiejkolwiek strony trzeciej;

(vii) Korzystanie z Witryny w celu wysyłania reklam lub komunikatów w celu sprzedaży bezpośredniej lub w jakimkolwiek innym celu komercyjnym, niechcianych wiadomości wysyłanych do kilku osób, niezależnie od ich celu, bezpośrednio lub potajemnie w formie masowych wysyłek ( spam);

(viii) Gromadzenie i/lub wykorzystywanie danych osobowych innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody lub z naruszeniem aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.


12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z przepisami obowiązującej Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się, że dane osobowe zebrane bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem formularza zakupu i/lub procesu rejestracji wybranego produktu i/lub usługi będą przetwarzane w sposób poufny i włączane do odpowiednio zautomatyzowane pliki będące własnością KATIA.COM i za które odpowiedzialność ponosi KATIA.COM, które mają być przetwarzane przez KATIA.COM jako właściciela oraz, w stosownych przypadkach, przez jej pracowników w celu przechowywania podstawowych informacji o Użytkownikach KATIA.COM w celu zapewnienia odpowiednich usług i późniejszego fakturowania.

Podane dane będą przechowywane do czasu żądania przez Użytkownika zaprzestania działalności lub przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na firmie. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których istnieje obowiązek prawny.

Użytkownik gwarantuje, że dane osobowe przekazane KATIA.COM są prawdziwe i dokładne oraz wyraża zgodę na informowanie o wszelkich modyfikacjach tych danych. We wszystkich przypadkach Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie podane przez siebie fałszywe lub niedokładne informacje oraz za wszelkie szkody, jakie mogą ponieść KATIA.COM, Serwis lub osoby trzecie w wyniku przekazanych informacji.

Użytkownik może w każdej chwili skorzystać ze swoich praw ARCO: prawa dostępu, sprostowania, wycofania, anulowania, przejrzystości, ograniczenia, przenoszenia i sprzeciwu w odniesieniu do swoich danych osobowych, pisząc na adres FIL KATIA, S.A., Av. Catalunya, s/n - 08296 Castellbell i el Vilar (Barcelona), pocztą elektroniczną na adres Info@katia.com lub składając wniosek w inny sposób, dla którego istnieje dowód wysłania i odbioru.

Użytkownik zostaje również poinformowany, że w przypadku braku porozumienia co do sposobu przetwarzania jego danych osobowych może złożyć skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, będącej w tym zakresie Organem Kontroli, pod adresem: Calle Jorge Juan, 6 (28001 Madryt).


13. NIEWAŻNOŚĆ I NIEWYKONALNOŚĆ KLAUZULI

W przypadku, gdy jakakolwiek klauzula zawarta w niniejszych Warunkach Ogólnych (lub Warunkach Szczegółowych każdego Produktu) zostanie uznana za całkowicie lub częściowo nieważną lub nieważną, będzie to miało wpływ jedynie na daną klauzulę lub jej część uznaną za nieważną lub nieważną, a wszystkie pozostałe klauzule i warunki niniejszych Warunków Ogólnych i/lub Warunków Szczegółowych pozostają w mocy, przy czym dana klauzula zostaje uznana za całkowicie lub częściowo usuniętą, w zależności od przypadku.

W przypadku, gdy KATIA.COM nie skorzysta z żadnego prawa lub działania określonego w umowie, nie oznacza to, że zrzeczenie się danego prawa lub działania zostało zrzeczone, chyba że takie zrzeczenie się zostanie potwierdzone i uzgodnione na piśmie przez KATIA.COM.


14. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

Wszelkie spory lub konflikty dotyczące warunków składających się na niniejszą umowę, a także wszelkie kwestie związane z produktami i/lub usługami w tej Witrynie podlegają prawu hiszpańskiemu, któremu strony niniejszym wyraźnie się poddają, przed sądami oraz Sądy miejsca zamieszkania konsumenta/użytkownika będące organami właściwymi do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających lub związanych z jego użytkowaniem.

Zapisz się do naszego Newslettera