POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. ZAŁĄCZENIE DANYCH OSOBOWYCH W PLIKACH POSIADANYCH PRZEZ FIL KATIA

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych, wszystkie osoby uzyskujące dostęp i przeglądające (dalej: „Użytkownicy”) serwis internetowy, do którego dostęp odbywa się za pośrednictwem domeny www.katia.com i jej subdomen (dalej: , „Serwis”) informujemy, że wszelkie dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu, w tym dane podawane przez Użytkowników lub pozyskiwane za pomocą plików cookies, zostaną zawarte i przetwarzane w plikach stanowiących własność FIL KATIA (dalej „KATIA.COM”) ) w następujących celach: ułatwianie świadczenia usług i sprzedaży zamówionych produktów, zarządzanie i utrzymywanie Strony Internetowej; odpowiadanie na zapytania i prośby oraz informowanie Użytkowników, drogą fizyczną lub elektroniczną, o wszelkich nowych wydarzeniach w związku z KATIA.COM oraz usługami i/lub produktami firmy, jeśli ma to zastosowanie.

Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać tego typu informacji handlowych, powinien to zaznaczyć poprzez zaznaczenie przeznaczonego do tego pola w Serwisie lub poprzez przesłanie tej informacji do firmy pocztą elektroniczną na adres Info@katia.com.

Podanie wszystkich wymaganych informacji w Serwisie jest niezbędne do zapewnienia optymalnego świadczenia usług, do których Użytkownik ma dostęp. Jeżeli Użytkownik nie wprowadzi wszystkich wymaganych informacji, KATIA.COM nie gwarantuje, że informacje i usługi oferowane przez firmę będą dostępne, prawidłowo dostarczone lub dostosowane do potrzeb Użytkownika.

Użytkownicy są informowani, że ich dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez ich zgody, z wyjątkiem przypadków, w których istnieje taki obowiązek prawny lub gdy jest to nieuchronnie konieczne w celu świadczenia zleconych usług lub dostarczenia Państwu nabytych produktów (takich jak np. organ podatkowy, banki i instytucje finansowe odpowiedzialne za obsługę płatności za zlecone usługi/produkty, współpracownicy zewnętrzni, tacy jak prawnicy, radcy prawni, doradcy podatkowi i konsultanci administracyjni). Jeśli jednak wyrazisz zgodę podczas przeglądania, dane osobowe zawarte w naszych plikach zostaną przekazane firmom powiązanym z KATIA.COM, aby mogły przetwarzać Twoje dane osobowe w tych samych celach, o których mowa powyżej.

Ponadto informujemy, że Twoje dane osobowe będą przekazywane organizacjom świadczącym na naszą rzecz usługi, takie jak usługi świadczone przez firmę Google Inc., z serwerami w Stanach Zjednoczonych, co w związku z tym wiąże się z międzynarodowym przesyłaniem danych, ale spełnia wymogi standardy gwarantujące zgodność z obowiązującymi w Unii Europejskiej Rozporządzeniami o ochronie danych, z którymi można zapoznać się pod następującym linkiem: https://www.privacyshield.gov/list; a także usług świadczonych przez CPC Services Informáticos Aplicados a Nuevas Tecnologías S.L., z którego polityką prywatności można zapoznać się na stronie internetowej: https://mailrelay.com/es/politica-de-privacidad.


2. REALIZACJA PRAW UŻYTKOWNIKA

Użytkownik może skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, wycofania, anulowania, przejrzystości, ograniczenia, przenoszenia i sprzeciwu w odniesieniu do swoich danych osobowych, pisząc na adres FIL KATIA, S.A., Av. Catalunya, s/n - 08296 Castellbell i el Vilar (Barcelona) lub pocztą elektroniczną na adres Info@katia.com lub za pomocą dowolnego środka komunikacji umożliwiającego potwierdzenie wysłania i odbioru.

Użytkownik zostaje również poinformowany, że w przypadku braku zgody na sposób przetwarzania jego danych osobowych może złożyć skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, działającej jako organ kontrolny, pod adresem Calle Jorge Juan , 6 (28001 Madryt).

KATIA.COM przestrzega wytycznych Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz wszelkich innych obowiązujących przepisów. Zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego wykorzystania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika i w tym celu podjął wszelkie środki techniczne będące w jego mocy, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, zmianie, nieuprawnionemu dostępowi i kradzieży danych dostarczonych przez Administratora. Użytkownik KATIA.COM, bez uszczerbku dla faktu, że środki bezpieczeństwa w Internecie nie są nienaruszalne. KATIA.COM ustanowiła także w firmie własny Regulamin Bezpieczeństwa, którego przestrzeganie jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników KATIA.COM, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Zaktualizowano 31 maja 2018 r

Zapisz się do naszego Newslettera