.en.es.de.fr.it.nl   VERENIGDE STATEN
Delen

Doel en inhoud van de website

Deze website is louter informatief en het gebruik ervan is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Alle informatie die door FIL KATIA SA gegeven wordt op deze website, dient uitsluitend als begeleidende informatie, maar zonder enige garantie, expliciet of impliciet van welke aard dan ook, zodat FIL KATIA SA op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld kan worden voor eventuele fouten of omissies die zich kunnen bevinden in de verstrekte informatie, noch voor het specifiek gebruik of de toepassing van de verstrekte informatie.


Intellectuele eigendom en auteursrechten

FIL KATIA, SA reserveerd zich alle rechten voor wat betreft de tekstuele inhoud en afbeeldingen op de website van Katie, deze vallen onder het auteursrecht en worden beschermd door de Wet bescherming van het intellectueel eigendomsrecht.

Elk van deze ontwerpen en / of inhoud mag niet rechtsgeldig en juridisch worden gekopieerd of verspreid worden voor commerciële doeleinden, of worden aangepast en doorgestuurd naar andere websites.

Katia's website kan ook afbeeldingen bevatten waarvan het auteursrecht toebehoort aan anderen.


Privacy en gegevensbescherming

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen wanneer u onze site bezoekt, worden verwerkt in overeenstemming met de officiële regelgeving inzake gegevensbescherming van het land waar zich de distributeur bevindt die verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. Bovendien valt ons beleid inzake gegevensbescherming onder de Gedragscode die van toepassing is in Spanje.

De privacy van uw identiteit en uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de huidige wetgeving.

FIL KATIA SA behoudt zich het recht voor om de gegevens, die u ons vrijwillig verstrekt via e-mails die voor U beschikbaar gesteld zijn op de website, op te nemen in een geautomatiseerd bestand van persoonsgegevens, bestand dat gemaakt is onder haar verantwoordelijkheid, met als doel het verwerken van uw verzoek en / of vraag, maar ook om u informatie te kunnen sturen via alle media (inclusief elektronische post en / of gelijkwaardige media), voor wat betreft producten, diensten, aanbiedingen en nieuws dat van belang beschouwd wordt in verband met de activiteiten van het bedrijf.

In het geval van commerciële communicatie ontvangen via e-mail of gelijkwaardige media, geeft u ons uw uitdrukkelijke toestemming om reclame te sturen via deze media.

U kunt ten allen tijde (niet met terugwerkende kracht) uw toestemming herroepen zowel als het uitoefenen van de rechten op toegang, rectificatie, annulering en oppositie, hiervoor contact opnemen met FIL KATIA, SA, Av Catalunya, s / n - 08296 Castellbell i el Vilar (Barcelona), en duidelijk aangeven welk recht u wenst uit te oefenen.

KATIA website bevat links naar websites van andere leveranciers, die uitgesloten zijn van deze verklaring van gegevensbescherming.
<<<