ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN


1. AAN HET CONTRACT VOORAFGAANDE INFORMATIE

Deze Algemene Contractvoorwaarden regelen de dienstverlening en verkoop van producten door FIL KATIA, S.A., met domicilie in Av. Catalunya, s/n – 08296 Castellbell i el Vilar (Barcelona) met NIF A-61798955 (hierna KATIA.COM) aan de gebruikers die deze diensten contracteren en de producten kopen die worden aangeboden via het portaal www.katia.com (hierna de Website).

Deze Algemene Voorwaarden werden opgesteld volgens de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel; Wet 7/1998 van 13 april over Algemene Contractvoorwaarden; het Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november waardoor de tekst wordt herwerkt uit de Algemene Wet ter verdediging van consumenten en gebruikers en andere complementaire wetteksten; Wet 7/1996 van 15 januari, op de detailhandel en andere toegepaste wettelijke bepalingen.

De aankoop van welk product en/of welke dienst ook aangeboden door KATIA.COM, veronderstelt dat de persoon in zijn hoedanigheid van Gebruiker deze Algemene Contractvoorwaarden aanvaardt.

KATIA.COM deelt mee dat de stappen om een aankoop van producten en/of diensten te verrichten, in deze algemene voorwaarden worden beschreven en dat ook aanwijzingen worden gegeven op het scherm tijdens de navigatie, zodat de Gebruiker verklaart deze stappen te kennen en als noodzakelijk te aanvaarden om de via de Website aangeboden producten en /of diensten te verkrijgen


2. PROCEDURE VOOR HET KOPEN VAN PRODUCTEN

De producten en/of diensten aangeboden op de Website door KATIA.COM (hierna het/de Product(en), worden verkocht in de termen, volgens de voorwaarden en tegen de prijzen die vermeld worden op de individuele kaarten van elk Product, wat deel uitmaakt van de Bijzondere Contractvoorwaarden van elk Product.

De procedure om de Producten via de Website te kopen is als volgt:

(i) In de kaart van het gewenste product, dient de Gebruiker op de knop 'Kopen', rechtsboven in de Website' te klikken om het aan het 'winkelmandje' toe te voegen. De Gebruiker kan zoveel producten als hij wil aan het 'winkelmandje' toevoegen.

(ii) Om naar het 'winkelmandje' te gaan dient de Gebruiker op de knop van het winkelmandje rechtsboven in de Website te klikken.

(iii) Op dat moment kan de Gebruiker: (i) producten uit de lijst verwijderen; (ii) het aantal voor elk product aangeven; (iii) de referentie en stukprijs van elk geselecteerd product, de verzendkosten en de totale prijs van de bestelling bekijken.

(iv) Om nieuwe producten aan het 'winkelmandje' toe te voegen, dient de Gebruiker op de knop 'doorgaan met winkelen' te klikken. Als de Gebruiker echter wil verdergaan met de koopprocedure van de geselecteerde producten, moet hij/zij op de knop 'Mijn bestelling verwerken' klikken.

(v) Als de Gebruiker als klant bij KATIA.COM geregistreerd is, dient hij/zij zich met een e-mailadres en wachtwoord te identificeren en op de knop 'Mijn bestelling verwerken' te klikken. Is de Gebruiker geen klant, dan dient hij/zij zich eerst aan te melden, zijn/haar voor- en achternaam, e-mailadres, wachtwoord, zone en geboortedatum in te voeren en vervolgens op de knop 'Account aanmaken' te klikken.

(vi) De Gebruiker kan vervolgens de betreffende leveringstermijn en verzendkosten laten weergeven.

(vii) Hierna dient de Gebruiker een van de onderstaande beschikbare betaalwijzen te kiezen:

- Creditcard. Visa of Mastercard worden geaccepteerd. De betaling vindt plaats in de veilige modus via een virtuele betaalgateway van CaixaBank, voorzien van het label “Verified by Visa”.

- PayPal. Met de betalingsservice van PayPal is rechtstreekse betaling via uw PayPal-account mogelijk zonder dat u uw bankgegevens hoeft te verstrekken. PayPal codeert automatisch uw vertrouwelijke gegevens om een veilige betaling mogelijk te maken.

- Stripe.

(viii) Tot slot dient de Gebruiker de gevraagde gegevens afhankelijk van de gekozen betaalwijze in te voeren en de betaling te bevestigen.

(ix) Op het scherm wordt de bevestiging van de aankoop met het bestelnummer weergegeven.

- Als de Gebruiker een digitaal product heeft gekocht, kan hij/zij dit product downloaden en ontvangt hij/zij de rekening met betrekking tot de aankoop.

- Wanneer een fysiek product is gekocht, ontvangt de Gebruiker een e-mail met de toegewezen winkel die de verzending en facturering van de bestelling verder behandelt. De toegewezen winkel is de dichtstbijzijnde winkel die over het product beschikt en de klant de beste service kan geven.

Als de Gebruiker geen bevestiging ontvangt, kan hij per e-mail (info@katia.com) of telefoon (93-8340201) contact opnemen.


3.EFFECT VAN HET CONTRACT

Het aankoopverzoek door de Gebruiker van een Product wordt begrepen als het afsluiten van een bindende koopverkoop overeenkomst.
Deze overeenkomst gaat van kracht wanneer de Gebruiker overgaat tot betaling van het Product en dat door KATIA.COM is geverifieerd door middel van de bevestiging van aankoop en het bestelnummer doorstuurt naar de Gebruiker.

In navolging van de bepalingen uit Wet 34/2002 over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeert KATIA.COM de Gebruiker erover dat deze elektronische overeenkomst niet wordt opgeslagen door derden en dat voor afsluiten ervan de Spaanse taal wordt gekozen.


4. Wachtwoord

De geregistreerde Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het beheer van zijn/haar wachtwoord en aanvaardt bijgevolg eventuele schade die mogelijk kan voortvloeien uit een oneigenlijk gebruik alsook uit het overdragen, openbaren of zoekraken van dit wachtwoord. De toegang tot de afgeschermde zones en/of het gebruik van diensten en inhoud van de Website die middels het wachtwoord van een geregistreerde Gebruiker worden verricht, worden derhalve beschouwd als door deze geregistreerde Gebruiker uitgevoerd en deze is in alle gevallen verantwoordelijk voor de toegang en het gebruik.


5. Identificeren en herstellen van fouten bij het invoeren van gegevens

Wanneer de Gebruiker vergeet verplichte velden gemarkeerd met een rode asterisk in te vullen, kan hij/zij niet verdergaan met de koop- of validatieprocedure totdat hij/zij deze heeft ingevuld. Een melding op het scherm maakt de Gebruiker hierop opmerkzaam.

Zoals in de beschrijving van de koopprocedure in deze Algemene Voorwaarden is uiteengezet, kan de Gebruiker de gegevens van de bestelling controleren en aanpassen alvorens deze te beëindigen.


6. Levering van de bestelling

Zoals eerder is aangegeven, ontvangt de Gebruiker het product op het door hem opgegeven adres: de bestelling wordt door een transportbedrijf afgeleverd op het adres dat de Gebruiker heeft aangegeven, binnen een termijn van 2 tot 5 werkdagen, ingaand vanaf de werkdag volgend op de dag waarop het contract is afgesloten.

KATIA.COM wijst iedere aansprakelijkheid af in het geval het product niet geleverd of de dienst niet verleend wordt als gevolg van onjuistheden of vergissingen in de door de Gebruiker verstrekte gegevens of dat levering niet kan plaatsvinden omdat de geadresseerde niet aanwezig is. In dat geval kan de Gebruiker ervoor kiezen de transportkosten voor het opnieuw verzenden te betalen.

In het geval dat het contract niet kan worden uitgevoerd omdat het product niet beschikbaar is, informeert KATIA.COM de Gebruiker over de niet beschikbaarheid van het product waarna hij/zij kan kiezen tussen:

1) Onverwijld het bedrag terug te vorderen dat hij/zij betaald heeft uit hoofde van de overeenkomst.

2) Levering door KATIA.COM, zonder verhoging van de prijs, van een product van soortgelijke kenmerken van een gelijk of hoger kwaliteitsniveau. In dat geval kan de Gebruiker zijn rechten van herroeping en ontbinding uitoefenen op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als die golden voor het eerder bestelde product.


7. Prijs en verzendkosten

De prijzen die bij elk product zijn vermeld, zijn inclusief de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, en zijn in alle gevallen in euro's (€) uitgedrukt. Bij deze prijzen zijn niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, de verzendkosten, verzekering voor de verzending en eventuele andere bijkomende diensten die met het aangeschaft product verband houden.

De op de Website vermelde prijzen kunnen op elk moment worden herzien en geactualiseerd. De op het ogenblik van de aankoop vermelde prijzen zijn van toepassing. Op bepaalde data kunnen er kortingen en promoties zijn waardoor de prijs van de Producten wordt verminderd, hoewel deze kortingen en promoties niet worden toegepast op de bijkomende kosten.

De prijzen met korting en promoties kunnen niet in rekening worden gebracht samen met andere aanbiedingen en zijn enkel toepasbaar tijdens de periode waarin deze korting of promotie van kracht is.

KATIA.COM verzendt haar producten uitsluitend binnen het continentale grondgebied van Spanje en de Balearen, en hiervan uitgesloten zijn Ceuta, Melilla en de Canarische Eilanden.

Personen die verblijven in Ceuta, Melilla, Canarische Eilanden of in een ander land van de Europese Unie, kunnen de producten van KATIA.COM kopen, maar de verzending van de aangekochte Producten is enkel en uitsluitend voor rekening van de Gebruiker. In deze gevallen beperkt KATIA.COM zich ertoe de Gebruiker te informeren over de fysieke winkel die hem is toegekend zodat de Gebruiker kan overgaan tot het ophalen van zijn bestelling.

De verzendkosten worden berekend op basis van het aantal artikelen dat wordt geleverd, tenzij het een aanbieding betreft waarbij dit anders is vermeld.

De verzendkosten zijn per bestelling en inclusief BTW.

Bij voltooiing van deze procedure en voordat uw bestelling verwerkt wordt, wordt het totale bedrag van deze kosten op het scherm weergegeven. Als u hiermee akkoord gaat, dient u de bestelling te bevestigen waarna u naar de betaalfase door kunt gaan.


8. VERZENDING VAN FACTUREN

De Gebruiker is ervan op de hoogte en gaat ermee akkoord dat zijn facturen door de hem toegewezen winkel worden verzonden vanaf het ogenblik waarop hij de bevestiging van de bestelling ontvangt.


9. TERUGGEVEN EN RUILEN
9.1 Procedure

De procedure voor het teruggeven/ruilen van producten is als volgt:

(i) Voor het retourneren of ruilen van uw web-bestellingen dient u contact op te nemen met de u toegewezen winkel. De verzendkosten voor het teruggeven/ruilen zijn in alle gevallen voor rekening van de Gebruiker.

(ii) Voor het ruilen van artikelen van een aanbieding waarbij de korting slechts geldt voor één van de artikelen of voor het totaal van de aankoop, is het betreffende bedrag dat in rekening wordt gebracht om een Product te vervangen door een ander van gelijke waarde, dat bedrag dat de Gebruiker voor het Product betaald heeft en dat vermeld staat op het aankoopbewijs en niet de prijs van het artikel zonder de aanbieding.

(iii) Na ontvangst van de Producten, worden deze zorgvuldig geïnspecteerd om te controleren of ze in perfecte staat verkeren, de etiketten aan de binnenzijde aanwezig zijn alsook de originele verpakking, indien van toepassing. Hierna zal het nieuwe product naar het door de Gebruiker aangegeven adres worden verzonden.

(iv) Na goedkeuring van de retour gezonden Producten wordt aan de Gebruiker het bedrag hiervan terugbetaald. Deze terugbetaling geschiedt middels dezelfde betalingswijze als die werd gebruikt bij de aankoop. KATIA.COM wijst erop dat de beschikbaarheid van het terugbetaalde bedrag, na goedkeuring van de terugbetaling onzerzijds, afhangt van de bank die de pas/kaart verstrekt heeft waarmee de aankoop werd gedaan, en/of van de PayPal betalingsgateway.


9.2 Termijn

De Gebruiker beschikt over een termijn van 14 dagen met ingang vanaf de aankoopdatum om een product te retourneren. KATIA.COM behoudt zich het recht voor retourzendingen buiten de vastgestelde termijn of artikelen die zich niet in dezelfde staat als bij toezending aan de Gebruiker bevinden, te weigeren.


9.3 Verzendkosten

In geval van teruggave van het Product na de maximum termijn van 14 kalenderdagen, zullen de kosten voor terugzenden voor rekening van de Gebruiker zijn.


9.4 Incidenten

Voor eventuele incidenten tijdens de procedure van retourneren/ruilen (bijv.: onjuist bedrag retour, ondeugdelijk artikel, onjuiste bestelling, enz.) dient de Gebruiker contact op te nemen met DE TOEGEWEZEN WINKEL.


10. HERROEPINGSRECHT

10.1. Termijn

De Gebruiker heeft het recht de overeenkomst aangegaan via de Website te annuleren binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden. In het geval van een leveringscontract van meerdere producten die besteld zijn door de Gebruiker in één bestelling en die afzonderlijk zijn geleverd, verloopt de bedenktijd 14 kalenderdagen nadat de Gebruiker of een door hem aangegeven derde persoon, met uitsluiting van de vervoerder, het laatste artikel van deze goederen fysiek in zijn bezit heeft gekregen.

Om het recht op herroepen uit te oefenen dient de Gebruiker KATIA.COM schriftelijk van zijn besluit om de overeenkomst te annuleren op de hoogte te stellen door een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verstuurd per post, een fax of een e-mailbericht) in te dienen.

Voor wat betreft de herroepingstermijn dient de mededeling met betrekking tot het uitoefenen van dit recht door de Gebruiker vóór het verstrijken van deze termijn te worden verzonden.


10.2 Klachten, reclamaties en informatieverzoeken

De Gebruiker kan klachten, reclamaties of informatieverzoeken richten aan de Klantenservice van KATIA.COM op een van de onderstaande wijzen:

- Middels een schrijven aan de Klantenservice van KATIA.COM, Av. Catalunya, s/n - 08296 Castellbell i el Vilar (Barcelona)

- Middels een e-mailbericht naar info@katia.com of bellen met 93 8340201.

KATIA.COM zal de door haar ontvangen reclamaties zo spoedig mogelijk beantwoorden en in ieder geval binnen een termijn van ten hoogste één maand na indiening ervan.


11. ANNULERING EN BEËINDIGING

KATIA.COM behoudt zich het recht voor de toegang tot de Website en /of tot het Paneel van Geregistreerde Gebruiker aan een Gebruiker te ontzeggen in volgende gevallen:

(i) Niet betalen van de prijs van een gekocht Product;

(ii) Geheel of gedeeltelijk niet nakomen van de verplichtingen verbonden aan deze algemene en bijzondere voorwaarden van de overeenkomst;

(iii) Gebruik van de Website met commerciële doeleinden of door de verkregen informatie op welke wijze ook te verspreiden;

(iv) Handelen tegen de industriële en intellectuele eigendomsrechten van KATIA.COM op de inhoud en de producten en/of diensten van de Website;

(v) Gebruik van de Website, de inhoud of producten ervan en /of diensten met doeleinden of gevolgen in strijd met de wet of met de goede zeden, met de algemeen aanvaarde goede praktijken of met de openbare orde en met de van KATIA.COM ontvangen instructies;

(vi) Handelingen die in de Website of via de site door welk middel ook om het even welke schade kunnen aanrichten aan de informatica systemen van KATIA.COM of van derden;

(vii) De Website gebruiken om reclame of mededelingen te versturen met als doel de rechtstreekse verkoop of met elk soort handelsdoeleinde, niet gevraagde berichten gestuurd naar meerdere personen ongeacht het doel ervan, hetzij rechtstreeks of op een verdoken manier met massaal versturen van berichten (spam);

(viii) Het verzamelen en /of gebruik van persoonsgegevens van andere gebruikers zonder hun uitdrukkelijke toestemming of overtreden van de op elk moment van kracht zijnde bepalingen in de normen over Bescherming van Persoonsgegevens.


12. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Om te voldoen aan de van kracht zijnde normen van de Spaanse wetgeving over de Bescherming van Persoonsgegevens (LOPD), melden we dat de persoonsgegevens die rechtstreeks van de Gebruiker worden verkregen via het aankoopformulier en/of register van het product en /of gekozen dienst, zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden opgenomen in de automatische bestanden waarvan KATIA.COM verantwoordelijk en eigenaar is. Deze gegevens zullen door het bedrijf in hoedanigheid van eigenaar en door zijn werknemers, indien dit het geval is, verwerkt worden met het doel basisinformatie op te slaan over de Gebruikers van KATIA.COM om hen bepaalde diensten te verlenen en bijgaande factuur te sturen.

De verstrekte gegevens worden opgeslagen zolang de Gebruiker het einde van de activiteit niet vraagt of gedurende de jaren nodig om de wettelijke verplichtingen te vervullen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven in de gevallen waarin een wettelijke verplichting bestaat.

De Gebruiker garandeert dat de aan KATIA.COM gegeven persoonsgegevens waar zijn en hij is verantwoordelijk om elke wijziging ervan mee te delen. De Gebruiker is in elk geval de enige verantwoordelijke voor valse of onjuiste informatie en voor de nadelen dat dit kan veroorzaken voor KATIA.COM, voor de Website of voor derden ten gevolge van de verstrekte informatie.

De Gebruiker kan elk ogenblik zijn rechten uitoefenen: recht op toegang, correctie of schrapping, annulering, beperking en tegenspraak, ook het recht op gegevensportabiliteit door te schrijven naar FILKATIA S.A. Av. Catalunya, s/n – 08296 Castellbell i el Vilar (Barcelona) of in een email aan info@katia.com of een aanvraag te doen via welk ander middel ook, waardoor de verzending en de ontvangst kunnen worden aangetoond.

De Gebruiker wordt er eveneens van op de hoogte gebracht dat in het geval van onenigheid in verband met de behandeling van zijn persoonsgegevens, hij een klacht kan indienen bij het Spaanse Agentschap voor Bescherming van persoonsgegevens, zijnde de controlerende autoriteit, gevestigd in Calle Jorge Juán, nr. 6 in 28001 Madrid.


13. NIETIGHEID EN NIET WERKZAAMHEID VAN DE BEPALINGEN

Wanneer een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden (of van de bijzondere voorwaarden van elk Product), in zijn geheel of gedeeltelijk, nietig of niet van kracht mocht worden verklaard, dan heeft dit uitsluitend betrekking op de bepaling of het deel daarvan dat nietig of niet van kracht is, terwijl de overige Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden van kracht blijven. Deze bepaling of dat gedeelte van de bepaling zal als niet opgenomen worden beschouwd.

In het geval dat KATIA.COM een recht of in deze overeenkomst erkende handeling niet zou uitvoeren, betekent dit niet dat ze hiervan afziet, tenzij schriftelijke erkenning en akkoord van haar kant.


14. TOEPASSELIJKE WETGEVING

In het geval dat KATIA.COM een recht of in deze overeenkomst erkende handeling niet zou uitvoeren, betekent dit niet dat ze hiervan afziet, tenzij schriftelijke erkenning en akkoord van haar kant.

De toe te passen wet in geval van onenigheid of conflict betreffende de interpretatie van de inhoud van deze overeenkomst, of welke aangelegenheid ook in verband met de producten en/of diensten van deze Website, is de Spaanse wet en beide partijen onderwerpen zich hieraan uitdrukkelijk. De Rechtbank van de woonplaats van de consument/gebruiker zal bevoegd zijn om te beschikken over alle mogelijke conflicten, die het gevolg zijn van of gerelateerd zijn aan het gebruik van deze Website.

Meld je aan voor de nieuwsbrief